[Chương 42] Cuộc sống thảnh thơi của hạ đường thê

Chương 42. Ngầm sinh tình cảm

Chuyển ngữ: Trang Lazy

          Sau khi Tống Hoa Ảnh đưa tiểu Trác nhi đi dạo một vòng quanh Vô Bạch cư, nha đầu này liền ở lì ở đây, đến cả hoàng cung cũng không muốn về.

Tiếp tục đọc